Čebele

V Čarobnem vrtu se ukvarjamo s čebelarstvom. Če vas zanima vam ga lahko bolje predstavimo in tudi pokažemo panje ter povemo kaj o čebelah.

Obstaja namreč okoli 20.000 vrst čebel, ki so razdeljene v več družin. Najbolj znana je družina pravih čebel (Apidae) kamor uvrščamo čmrlje (rod Bombus) in medonosne čebele (rod Apis), od katerih je v Sloveniji prisotna domača čebela (Apis mellifera) oz. njena avtohtona podvrsta kranjska čebela (Apis mellifera carnica). Le-ta je razširjena na Balkanu v severni Grčiji in v porečju Donave, na severu Alp, na Koroškem, Štajerskem, češkem ,Slovaškem in do Karpatov.

Med je naravna sladka snov, ki ga izdelajo čebele iz nektarja cvetov, ki ga čebele zberejo, predelajo,ga shranijo, posušijo in pustijo dozoreti v satju.

Poleg medu pa čebele še zbirajo cvetni prah, pridelujeo propolis, matični mleček in čebelji vosek.

Poleg vsega naštetega pa so čebele za človeka zelo pomembne ker so opraševalci.